Người dân "né" tiêm vaccine Covid-19 mũi 4: Nguy cơ dịch bùng phát? | VTC Now

Người dân "né" tiêm vaccine Covid-19 mũi 4: Nguy cơ dịch bùng phát? | VTC NowVTC Now | Theo chuyên gia, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại khi kháng thể yếu đi theo thời gian là điều rất cần thiết trong bối cảnh …
#Người #dân #quotnéquot #tiêm #vaccine #Covid19 #mũi #Nguy #cơ #dịch #bùng #phát #VTC
[vid_tags]
Người dân "né" tiêm vaccine Covid-19 mũi 4: Nguy cơ dịch bùng phát? | VTC Now

Người

www.ccnworld.org

mr home husband cancelled